Support The Library | Introduction - The Chester Beatty Library
Skip Navigation

Intreoir

Bhronn Sir Alfed Chester Beatty an tabhartas is luachmhaire, dar le daoine go leor, a bronnadh riamh ar náisiún na hÉireann ach níor sholáthair aon dearlaic chun é a chothabháil.

Mar institiúid chultúrtha náisiúnta, faighimid tacaíocht dheontais i gcabhair ón Rialtas do ghnáthchostais reatha ach ní mór dúinn bheith ag brath níos mó agus níos mó ar thacaíocht phríobháideach le haghaidh gníomhaíochtaí ríthábhachtacha lena n-áirítear caomhnú, oideachas agus taighde.

Is tábhachtaí i bhfad ná riamh do thacaíocht le todhchaí cheann de mhórchnuasaigh dhomhanda d’ealaín na hEorpa, an Ioslaim  agus  na hÁise Thoir a chinntiú.  Cuirtear fearadh na fáilte roimh gach tabhartas agus cuidíonn sé leis an chnuasach iontach seo a chaomhnú do na glúnta atá le teacht.

Is iomaí dóigh a dtig leat tacú leis an Chester Beatty, lena n-áirítear ballraíocht a ghlacadh, tabhartas a thabhairt, nó urraíocht a dhéanamh ar thaispeántas ar chlár.

Le haghaidh tuilleadh eolais, gabh i dteagmháil le Paula Shalloo, Bainisteoir Forbartha, (+353 1) 407 0773 nó comhlánaigh an Fhoirm Fiosraithe Teagmhála.