Chester Beatty Library – Support The Library – Corporate Partners | Chester Beatty Library Corporate Partners
Skip Navigation

Páirtnéirí Corparáideacha

 Tá an-chuid bealaí éagsúla ag cuideachtaí, bíodh siad beag nó mór, chun bheith ag plé leis an Leabharlann.  Bhí rath ar an chomhoibriú idir sinn féin agus roinnt cuideachtaí le blianta beaga anuas agus bhaineamar leas chomh maith as tacaíocht luachmhar chomhchineál earraí agus seirbhísí.  Anseo thíos tá cuntas ar dhornán dár bpáirtnéireachtaí corparáideacha.

Má mheasann tú go rachadh caidreamh le Leabharlann Chester Beatty – an t-aon iarsmalann in Éirinn ar bronnadh Dámhachtain Ardghradamach Iarmsalann Eorpach na Bliana uirthi -  chun sochair don ghnó agat beidh lúcháir orainn bheith ag obair leat chun barr leasa a bhaint as do chuid smaointe.  Chun fiosrú faoi dheiseanna agus sochair chomhpháirtíochta déan teagmháil, le do thoil, le Paula Shalloo, Bainisteoir Forbartha (+353 1) 407 0773 nó comhlánaigh an Fhoirm Fiosraithe Teagmhála.

  • Thacaigh Vodafone Ireland le turas nuálach ilmheáin den Leabharlann, an chéad cheann dá chineál in Éirinn.  Mar gheall ar an turas nua tá cuairteoirí ó gach cearn den domhan in inmhe cnuasaigh na Leabharlainne a thaiscéaladh faoina luas féin agus de réir a spéiseanna ar leith féin.
  • Chomhoibrigh Teicneolaíochtaí IONA leis an Leabharlann agus le Stiúideo Priontáil Ghrafaice Bhaile Átha Cliath ar an mhórthaispeántas ‘Gairdíní an Aoibhnis Shaolta’ in 2005.  Ba é seo an dara huair a raibh comhoibriú idir an Chester Beatty, Teicneolaíochtaí IONA agus an Stiúideo Grafaice.  ‘Seó Naofa’ a bhí mar ábhar comhoibrithe againn roimhe sin, taispeántas de thríocha a naoi prionta bunaidh, comhaimseartha a rinne ealaíontóirí mar fhreagra ar an Sean-Tiomna Críostaí agus an Bíobla Eabhrach i gcomhthéacs chnuasaigh Leabharlann Chester Beatty.   Bhain an taispeántas Dámhachtain Business2Arts Allianz 2003 don Urraíocht Ghnó/Ealaíne Chomhchineáil is Fearr.
  • Chuir Eastman Kodak maoiniú ar fáil cun tacú lenár ngailearaí íomhánna nua ar líne.   Tá taifeadadh déanta de bhreis agus 500 íomhá dhigiteach de lámhscríbhinní agus téacsanna ársa ríluachmhara agus cuirfear ar fáil iad ar ár suíomh gréasáin.   Mar gheall ar an leabharlann físe seo beidh daoine mórthimpeall an domhain in inmhe cnuasaigh a thaiscéaladh ar líne agus foghlaim faoi mhór-reiligiúin agus mhórchultúir an domhain.
  • Rinne The Irish Times agus Óstán Brooks urraíocht ar chomhdháil trí lá, ‘Tuiscint ar an Ioslamachas,’ i Nollaig 2004. Bhí teach lán ag an imeacht móréilimh seo, a tionóladh ag an Lárionad Comhdhála ag Caisleán Bhaile Átha Cliath, agus rinneadh tuairisciú leitheadach air sna meáin.