Education | Education Services - The Chester Beatty Library
Skip Navigation

Seirbhísí Oideachais

Ofrálaimid éagsúlacht leitheadach clár atá deartha chun tuiscint is fearr a chothú ar ár gcnuasaigh Eorpacha, Meánoirthearacha, Áiseacha agus na hÁise Thoir.

Cuimsítear leo seo gníomhaíochtaí do gach aoisghrúpa lena n-áirítear laethanta teaghlaigh, ceardlanna do pháistí, turais, scannáin, cainteanna am lóin agus go leor leor eile. 

Pacáistí Gníomhaíochta Teaghlaigh

Tá an-áthas ar an Leabharlann pacáistí gníomhaíochta a thaiscéalann Ealaíona an Leabhair agus gailearaithe Traidisiún Naofa a chur i láthair teaghlach.  I ngach pacáiste tá gníomhaíochtaí teagmhálacha do pháistí darb aois 5 go 11 bliain d’aois, lena n-áirítear leatháin ghníomhaíochta, puzail, crosfhocail agus leabhar dathúcháin.  Táimid an-bhuíoch d’Fhondúireacht Sráide an Stáit as an tacaíocht fhlaithiúil acu don tionscnamh seo.

Ó Mheitheamh 2009 tá pacáistí ar fáil an chéad deireadh seachtaine de gach mí Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh ó 1in go 4in agus tá siad saor in aisce.

Turais Threoraithe

Ofrálann Leabharlann Chester Beatty turais éagsúla lena n-áirítear: 

Club Seiriceáin do pháistí sé bliana go bliain déag d’aois

Má tá tú ar bís chun foghlaim faoi iontais chnuasach Leabharlann Chester Beatty agus má tá dúil agat i scéalta, ealaín, ceardaíocht, ceol agus damhsa, seo an club le clárú ann!  Féach clár agus imeachtaí le haghaidh tulleadh sonraí. 

Léachtaí am lóin

Ofrálann na cainteanna rialta seo deis chun coimeádaithe, ealaíontóirí nó aos léinn a chloisteáil ag labhairt faoi shaothair atá ar taispeáint, taispeántais speisialta nó gnéithe eile d’ealaíona agus cultúir na hEorpa, an Mheánoirthir, na hÁise agus na hÁise Thoir.

Féach clár agus imeachtaí le haghaidh tulleadh sonraí

Taispeántaí

Óstálann an Leabharlann roinnt taispeántaí le linn na bliana ar roinnt teicníochtaí amhail oragámaí (páipéar-fhilleadh Seapánach), callagrafaíocht, filíocht, ceol agus go leor leor eile.

Féach clár agus imeachtaí le haghaidh tulleadh sonraí

Laethanta teaghlaigh

Ó athosclaíodh i 2000 í, tá an Leabharlann tar éis a bheith ag plé le roinnt pobal agus tá comóradh déanta aici ar fhéilte cultúrtha lena n-áirítear an Bhliain Nua Shíneach, Diwalí, an Nollaig agus an Cháisc.

Déantar iad seo a chomóradh gach bliain.  Féach clár agus imeachtaí le haghaidh tulleadh sonraí

Naisc

Má tá suim agat in ealaín na hÁise, na hÁise Thoir, na nIoslamach nó na hEorpa tá acmhainní ar fáil ar ár leathanach nasc.