Chester Beatty Library – Collections – Introduction | The Chester Beatty Library Collections, Chester Beatty Library Collections Introduction
Skip Navigation

Réamhrá


Tá ráite faoi Leabharlann Chester Beatty gurb í an cnuasach is fearr sa domhan í de lámhscríbhinní agus leabhair a rinne bailitheoir príobháideach riamh sa 20ú haois.  Tá samplaí ionadaíocha d’oidhreacht an domhain (ealaíonta, reilgiúnach agus tuata) inti ó thart ar 2700 RC anall go dtí an céad láithreach.

I measc sheoda Iartharacha na Leabharlainne tá cuid de na foinsí is luaithe ar phaipír don bhíobla agus leabharlann iontach de théacsanna Máinicéanacha.   Sna Paipírí Bíobalta, dar dáta an dara haois go dtí an ceathrú haois I.C., tá na cóipeanna is luaithe atá ar eolas de na ceithe soiscéal agus Gníomhartha na nAspal, Litreacha Naomh Pól, Apacailipsis agus roinnt blúirí an-luatha ón Sean-Tiomna.     Mar chomhlánú ar léargas ginearálta iontach ar na healaíona a bhaineann le táirgeadh agus priontáil lámhscríbhinní ó chultúir agus réanna go leor tá lámhscríbhínní Airméineacha agus ó Iarthar na hEorpa ón mheánaois, ón Athbheochan agus ón ré nua-aoiseach, leabhair agus ceangail luatha agus áille.

Sna Cnuasaigh Ioslamacha tá breis agus 6,000 mír aonair, ar lámhscríbhinní agus pictiúir leatháin shingil agus saothar callagraíochta a bhformhór.  Orthu seo tá breis agus 260 Córán iomlán agus neamhiomlán, roinnt acu dar dáta an t-ochtú haois dhéanach agus an naoú haois ina n-áirítear saothar chuid de na príomhchallagrafóirí sa saol Ioslamach.

I  gCnuasaigh na hÁise Thoir tá sraith álainn d’albaim agus scrollaí ón tSín, an cnuasach is mó lasmuigh den tSín de leabhair shéada ón Chúirt Impiriúil agus cnuasach mór de chupáin adharc shrónbheannach annamha, teicstílí agus réada ornáideacha.     Sna gabháltais Sheapánacha tá a lán scrollaí péinteáilte iontacha ón 17ú haois agus an 18ú haois, priontaí blocadhmaid le Hiroshige agus Hokusai agus go leor daoine eile chomh maith le réada ealaíne ornáideacha.